Waarderen een evaluatie workshop

Hoe zou het zijn als het team gezamenlijk bepaalt hoe ze ervoor staat? In deze leuke en interactieve sessie inventariseert het team waar ze aan willen werken.

Concrete resultaten zijn:
– Alle teamleden dragen bij aan een gezamenlijk beeld, ieder voelt zich gehoord;
– Bewustwording over wat er nodig is om als groep verder te komen;
– Bevordering van positieve communicatie en stimulering van dialoog;
– Deelnemers definiëren samen acties die verandering en ontwikkeling creëren;
– Samen zoeken naar overeenstemming in plaats van het benadrukken van de verschillen.

Hoe werkt het?
In een voorbereidend gesprek definieert de opdrachtgever 3 tot maximaal 6 voor het team belangrijke elementen. In een workshop van ongeveer 2 en maximaal 3 uur schrijft ieder voor zich zijn/haar impressies op bij de gekozen elementen. Nadat alle elementen individueel van een reactie zijn voorzien, bepaalt ieder voor zich wat zijn/haar reactie betekent:
– Behouden;
– Loslaten;
– Of veranderen.

Gezamenlijk worden de overeenkomsten en verschillen besproken. Er ontstaat doorgaans een geanimeerde dialoog naar aanleiding van vergelijkbare reacties per element waarvan de één vind dat dit losgelaten dient te worden en een ander juist voor behouden is. Als helder is wat het team wil veranderen, kunnen hier acties aan gekoppeld worden. De sessie eindigt idealiter met een overzicht van wie wat gaat doen om de gewenste verandering in gang te zetten.

Wanneer deze workshop?
– Als de kwaliteit van dialogen verbetering behoeft;
– Om gelegenheid te geven mogelijke onvrede te uiten;
– Om leven in de brouwerij te brengen;
– Om veranderingen te versnellen;
– Voor het creëren van commitment;
– Om de groep zelf verantwoordelijkheid te laten nemen.