Samen Sterk

Hoe zou het zijn als het hele team mee helpt slepende kwesties op te lossen?
Deelnemers vinden hun eigen antwoorden op de vraag wat het team nu nodig heeft.

Concrete resultaten zijn:
– Gezamenlijke en gedragen antwoorden op complexe issues
– Deelnemers en het team als geheel ontsluiten hun positeve energie;
– De organisatie krijgt meer zicht op patronen en daarmee de mogelijkheid ze te doorbreken;
– Deelnemers definiëren samen acties die verandering en ontwikkeling in gang zetten;
– Meer afstemming van persoonlijke waarden op die van de organisatie;
– Bevordering van positieve communicatie en het stimuleren van dialoog.

Hoe werkt het?
In maximaal 3 uur wordt een gezamenlijk gevoelde energie binnen een afdeling of team in beeld gebracht. Minimaal 10 en maximaal 40 deelnemers. De werkvorm zorgt voor een snelle en diepe dialoog over complexe issues. Betekenisvolle conversaties gefocused op drie basisvragen:
– Wat zijn de persoonlijke drijfveren van de deelnemers?
– Wat zijn de drijfveren van ons als organisatie of team?
– Hoe kunnen we samen de organisatie verder ontwikkelen?

Aan de hand van de persoonlijke drijfveren en die van het team of de organisatie wordt stap voor stap toegewerkt naar het samen formuleren van antwoorden op de volgende vragen:
– Welke inzichten hebben wij gekregen tijdens de opstelling?
– Welke conclusies kunnen we daaraan verbinden?
– Welke concrete acties kunnen we zelf ondernemen?

Wanneer deze workshop?
– Als de kwaliteit van dialogen verbetering behoeft.
– Om veranderingen te versnellen.
– Voor het creëren van commitment.
– Om de groep zelf verantwoordelijkheid te laten nemen.

Meer informatie over Energy8