Waarden leven

Hoe zou het zijn om als team een diepgaande dialoog te voeren over een waarde?
In deze leuke, interactieve en soms confronterende workshop verkent het team samen een belangrijke waarde.

Concrete resultaten:
– Afstemming van persoonlijke waarden op die van de groep;
– Bevordering van positieve communicatie en het stimuleren van dialoog;
– Samen zoeken naar overeenstemming in plaats van de verschillen te benadrukken;
– Bewustwording over hoe besluiten worden genomen binnen dit team;
– Boven tafel krijgen van voorheen verborgen aannamen;
– Deelnemers voelen zich gehoord.

Hoe werkt het?
In een workshop van maximaal 3 uur wordt een belangrijk begrip nader onderzocht. Een goed voorbeeld is om samen te bepalen wat ‘we’ nu eigenlijk bedoelen met een ‘waarde’. De kern is vijf maal dezelfde vraag te stellen. Waarbij telkens verdergegaan wordt met het antwoord op de voorgaande vraag. Na vijf keer is het wat duidelijk, eventueel kan verder gegaan worden met vijf keer hoe of waartoe.

Binnen organisaties worden vaak begrippen gebruikt of voorstellen gedaan waarvan het de moeite waard is om samen na te gaan:
– Wat bedoelen we ‘hier’ eigenlijk mee?
– Waar gaat ‘het’ over?
– Waartoe doen we ‘dit’?
– Wat willen we ‘er’ eigenlijk mee bereiken?
– Hoe gaat ‘dat’ in zijn werk?
– Hoe gaan we ‘dat’ aanpakken.

Wanneer deze workshop?
– Als de kwaliteit van dialogen verbetering behoeft;
– Als iets zo belangrijk is dat de mening van elk teamlid gehoord dient te worden;
– Om een ‘vaag’ begrip helder te krijgen.