Persoonlijke ontwikkeling

Durven is even je evenwicht verliezen, Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen

Beschrijving: In het leven komt bijna iedereen op een punt waar de oude vertrouwde wijze van doen en zijn niet meer altijd goed uitpakt. Het wordt dan tijd om de eigen patronen te onderzoeken en te kijken of je gedrag nog past bij wie je wilt zijn. In dit traject krijg je zicht op jouw waarden, overtuigingen en patronen. Je onderzoekt je oordelen en leert meer open te staan voor wat zich in het moment aandient. Je krijgt handvatten om jouw eigen gevoel en gedrag te onderzoeken. Je leert observeren en vragen te stellen alvorens te oordelen. Je leert ook je hart en intuïtie kennen en waar mogelijk in te zetten. Je krijgt zicht op jouw krachten en weet die op een constructieve wijze in te zetten in je werk. Naarmate je jezelf accepteert en liefdevol nieuwe gewoonten aan kunt leren, begrijp je ook anderen beter en bent in staat sturing te geven.

Basis dit traject is gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie: waarbij iemand floreert als hij/zij positieve emoties en passie inzet voor relaties, zingeving en om (werk)doelen te bereiken. Je investeert gericht in jezelf om maximaal tot je recht te kunnen komen door te werken vanuit jouw innerlijke kracht. Je leert op een authentieke wijze sturing te geven aan je eigen loopbaan en bij te dragen aan die van je medewerkers. Een andere pijler is werken op de drie niveau’s van denken, voelen en willen. Dat betekent dat je ook een beroep doet op jouw fysieke, emotionele en spirituele ‘weten’. In totaal kom je 10 dagdelen bij elkaar. Ieder vindt zijn/haar eigen pad.

De eerste dag beginnen we met een uitgebreide kennismaken met elkaar en met de elementen van floreren. Het programma wordt toegelicht en afgestemd. Je ervaart de kracht van positief reageren. De middag staat in het teken van communicatie en leren. Waar het vandaan komt en hoe het werkt. Hoe je van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam kunt komen.

De tweede dag gaan we op zoek naar jouw waarden en krijg je meer zicht op wat jouw bijdrage aan de organisatie is en wat je zou kunnen doen om die meer te leven. In de middag van de tweede dag onderzoek je jouw gevoel en bijbehorende overtuigingen, je kijkt ook hoe je automatische piloot werkt en krijgt handvatten om die even uit te zetten als dat handiger is.

De derde dag is het tijd om jouw idealen concreet te maken en te onderzoeken in hoeverre je nu gericht werkt aan het realiseren ervan. En welke kleine veranderingen je aan kunt brengen om je idealen meer te leven. Meestal is een kleine bijsturing die je lang vol kunt houden afdoende. We sluiten de dag af met een onderzoek naar hoe wilskracht werkt. De beperkingen ervan en hoe je het meeste rendement haalt uit een weloverwogen inzet van discipline om jezelf passende (nieuwe) gewoonten aan te leren.

De vierde dag staat in het teken van het maken van een concreet plan. Je gaat het hele traject nog eens na en verzamelt alle puzzelstukjes waarmee je jouw eigen concrete plan maakt met daarin antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat ga ik (morgen) ander doen?
 • Wat heb ik daarvoor nodig?
 • Wat kan ik doen om de benodigde steun te krijgen?
 • Wat kan ik loslaten?
 • Wat wil ik meer ruimte geven?
 • Hoe kan ik deze nieuwe benadering echt (be)leven?

Duur 4 hele dagen van elk 2 dagdelen en twee tussentijdse intervisies. Het totale traject heeft een doorlooptijd van circa 4 maanden

Groepsgrootte de groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Voor wie dit traject is zeer geschikt voor iedereen die aan een leidinggevende rol begint en zich realiseert dat hij/zij zelf de belangrijkste succesfactor is.

Resultaat na afloop van dit traject:

 • Weet je wat jouw voornaamste krachten zijn
 • Welke waarden je wilt leven
 • Hoe je open en in je kracht kunt zijn
 • Heb je handvatten om hier en nu adequaat te handelen
 • Begrijp je hoe communicatie werkt
 • Kun je beter afstemmen op anderen