Begeleiding Intervisie

Beschrijving
Werkproblemen of dilemma’s delen, waardoor samen naar een oplossing wordt gezocht. Elke bijeenkomst wordt een concreet werkprobleem voorgelegd aan een aantal collega’s die door het stellen van open vragen helpen het probleem te analyseren en van een advies te voorzien. De inbrenger komt tot een aanpak die hij zelf in praktijk kan brengen.

Duur
Minimaal twee uur per bijeenkomst.

Doelgroep
Mensen die willen leren van en in de eigen praktijk.

Groepsgrootte
Optimaal is 4 tot 6 deelnemers, maximaal 8.

Resultaat
Intervisie zorgt ervoor dat:
  • het probleemoplossend vermogen toeneemt;
  • medewerkers elkaar beter begrijpen;
  • communicatiepatronen verbeteren;
  • goede vragen worden gesteld;
  • openheid toeneemt;
  • mensen zich gesteund voelen;
  • medewerkers leren reflecteren;
  • oplossingen worden bedacht die echt werken;
  • mensen groeien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *