Inhoud programma floreren

Jij gaat op zoek naar jouw eigen weg! Het is een ontdekkingsreis naar wat voor jou werkt. Dat doe je aan de hand van vragen die je voor jezelf of in groepjes uitwerkt. Je ontvangt een handout met de belangrijkste theorie en de oefeningen. 

Kennismaken, waar word je blij van? Je maakt kennis met elkaar, met mij, met de elementen van floreren en met het programma. We verkennen de kracht van positief reageren op jezelf en op elkaar. Je ervaart wat het effect van actief constructief reageren is. Je ontdekt de kracht van dankbaarheid.

Presencing, wat geeft mijn leven zin? We maken contact met een diepere laag van verbinding in onszelf. Je schort je oordelen op en verbindt je – vanuit je hart – met het grotere geheel waarvan jij deel uitmaakt. Je vindt antwoorden op de vragen: Wat is mijn bijdrage? Welke waarden wil ik leven? Wie is mijn beste zelf? Je vertaalt jouw waarden in concreet gedrag.

Wat is de boodschap jouw gevoel? Je inventariseert heel nauwkeurig hoe jij reageert. Wat voelde je en
waardoor werd dat gevoel getriggerd? Nu ga je kijken wat de onderliggende boodschap is. Het doel is jezelf
heel goed leren kennen en accepteren zodat je – met compassie – iets anders kunt gaan doen en dus vrijer
wordt in jouw gedrag. Je leert te reflecteren in het moment.

Passietest, welke idealen wil je leven? Je gaat op zoek naar wat succes voor jou is. En welke krachten jij inzet als je
succesvol bent. Je beantwoordt de vragen: Wat maakt mijn leven ideaal? Besteed ik mijn tijd en energie aan
de mensen en dingen die mijn leven ideaal maken? Wat zou ik kunnen doen om mijn idealen meer tijd en
energie te geven?

Recept voor een perfecte dag. Je maakt je eigen dagindeling waarbij je kiest welke discipline jou helpt de
door jouw gewenste idealen te realiseren. Het gaat erom in de ‘taaie stroop van de werkelijkheid’ die
dingen te doen die jou dichter bij het door jouw gewenste ideaal brengen. Naar Rome lopen lijkt een
onmogelijke onderneming, maar als je elke dag een paar stappen in de goede richting zet, kom je
uiteindelijk waar je wezen wilt.

Hoe zorg je dat het beklijft? Je hebt je ideaal gekozen en dat helpt je te doen wat nodig is om het te
realiseren. Je verwerkt jouw ervaringen en reflecties in een persoonlijk plan: hoe jij leiding gaat geven aan
jouw persoonlijke floreren. Jij bepaalt: ‘dit ga ik doen’ en ‘dat heb ik ervoor nodig’. Je krijgt handvatten om
je houding en levensstijl stukje bij beetje te verbeteren door telkens kleine gewoonten een beetje om te
buigen. Je inventariseert welke gewoonten je helpen en welke niet (meer) en kiest er één om – een beetje –
te veranderen. Als je daarmee klaar bent, kun je een volgende kiezen.

Vanuit bewustzijn over wat jouw krachten en wat jouw idealen zijn, vind je antwoord op de vraag
           wat dan voor jou de volgende stap is op jouw weg en de moed om hem te zetten.