Home

Pelgrimeren als metafoor voor leven en werk.
Als we onze zekerheden los durven laten en vertrouwen op het moment en de weg, ontstaat er ruimte, licht, verbinding, zodat we ons in vrijheid tot onszelf en de ander kunnen verhouden. Nog spannender is het de drijfveren van verschillende mensen af te stemmen op een gezamenlijk doel. Want wat is een organisatie anders dan een verzameling mensen met hopelijk een zelfde doel? Tijdens een presentatie voor TEDx over de effecten van pelgrimeren is deze video gemaakt.